• mindtrap
 • Valkirias
 • schwartzospp
 • ErieLake
 • Sebeczek
 • szatanielica
 • kamlot
 • patientck8
 • powidlo
 • terg4ewrgdfgdfg
 • ivka
 • drrezed
 • myc
 • cigarettebreak
 • zath
 • ed-e
 • finka
 • cataleya90
 • bonek
 • megustamucho
 • inajaa
 • Dorin11
 • Def
 • Mulatka
 • utoopia
 • DreamingOutLoud
 • goby
 • misscherry
 • mellyG
 • unitedsoupsmusic
 • diebitchdie
 • ItIsNotMe
 • sawik
 • Soulwood
 • Iriss
 • Elizaaabeth
 • windyheart
 • malcia
 • guyver
 • melodyjna
 • somso31
 • always-guilty
 • bett
 • irresponsible
 • niskowo
 • muerto
 • cariad
 • imsoconfused
 • bonjourkitty
 • baahha
 • littlenastything
 • natte
 • deadwolf
 • panna-niebieska
 • skazana-na-bluesa
 • jointskurwysyn
 • misza
 • majenki
 • chwilepozniej
 • blackheartgirl
 • tilde
 • zavra
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromPoranny Poranny
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaahazaynlo ahazaynlo
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem.
— Edward Stachura, Dziennik. Zeszyty Podróżne 2
Reposted fromhormeza hormeza viaahazaynlo ahazaynlo
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahazaynlo ahazaynlo
7056 28c2 500
Reposted fromxawery xawery viaahazaynlo ahazaynlo
8425 6e15 500
<3
Reposted fromzatora zatora viashowmeyourteeth showmeyourteeth
3194 6252
Reposted frommrcake47 mrcake47 viashowmeyourteeth showmeyourteeth
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viapannakies pannakies
5455 1b89 500
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafeliz feliz
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromnaturalginger naturalginger viafeliz feliz
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeliz feliz
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafeliz feliz
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaoversensitive oversensitive
7537 68c2 500
Reposted fromszponovic szponovic viaoversensitive oversensitive
9841 e1ff
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viafeliz feliz
0371 2ef5
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl