• Valkirias
 • schwartzospp
 • ErieLake
 • Sebeczek
 • szatanielica
 • kamlot
 • patientck8
 • powidlo
 • enters
 • ivka
 • drrezed
 • myc
 • cigarettebreak
 • zath
 • ed-e
 • finka
 • cataleya90
 • bonek
 • megustamucho
 • zurial
 • Dorin11
 • Def
 • Mulatka
 • utoopia
 • DreamingOutLoud
 • goby
 • misscherry
 • mellyG
 • unitedsoupsmusic
 • diebitchdie
 • ItIsNotMe
 • sawik
 • Soulwood
 • Iriss
 • Elizaaabeth
 • windyheart
 • malcia
 • guyver
 • melodyjna
 • somso31
 • always-guilty
 • bett
 • irresponsible
 • niskowo
 • muerto
 • cariad
 • imsoconfused
 • bonjourkitty
 • baahha
 • littlenastything
 • natte
 • deadwolf
 • panna-niebieska
 • skazana-na-bluesa
 • jointskurwysyn
 • misza
 • majenki
 • chwilepozniej
 • blackheartgirl
 • tilde
 • zavra
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Tęsknota jest oznaką tego, że na czymś Ci zależy. Tęskniłam do miejsc, przedmiotów, smaków, zapachów, dźwięków, przeżyć. Nic jednak nie równa się z tęsknotą za człowiekiem. To mój ulubiony rodzaj tęsknoty. 
Reposted bykedavrapromieniecienia
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreeway freeway
1424 61c0
Reposted frommindtrap mindtrap viajointskurwysyn jointskurwysyn
2401 2f3b
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajankanty jankanty
7090 7235
Reposted fromkarahippie karahippie viaemblemat emblemat

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl viaemblemat emblemat
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viaemblemat emblemat
1735 90cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaemblemat emblemat
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapannalu pannalu
7654 84c9
Reposted fromemblemat emblemat viazginieszmarnie zginieszmarnie
4881 f656
Reposted fromsunlight sunlight
4848 49c5
Reposted fromsunlight sunlight
2986 6d5b 500
rys. Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatutus tutus
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
9924 fee5 500
4658 7bc8
Reposted fromgoniewicz goniewicz vialottibluebell lottibluebell
5793 195a
Reposted fromsiegmunda siegmunda vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl