Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6898 3fc8 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
0874 2b86
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Play fullscreen
Reposted fromIriss Iriss
5050 718f 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Play fullscreen

Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart

I'm thinking out loud...

Reposted fromdeadwolf deadwolf
Play fullscreen
Reposted fromIriss Iriss
7592 4fa5
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
8549 9df4
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
A mogliśmy - Mała - konie kraść
Z niebieskiego boskiego pastwiska
A mogliśmy - Mała - w środku lata
Zbudować słoneczną przystań ...
— SDM - Blues dla Małej
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Może się spotkamy znów po kilku latach
Może właśnie tutaj lub na końcu świata
Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam
Może nam się uda zacząć jeszcze raz
— SDM - Pożegnanie
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Czemu cię nie ma na odległość ręki?
Czemu mówimy do siebie listami?
Gdy ci to śpiewam - u mnie pełnia lata
Gdy to usłyszysz - będzie środek zimy ...

Czemu się budzę o czwartej nad ranem
I włosy twoje próbuję ugłaskać
Lecz nigdzie nie ma twoich włosów
Jest tylko blada nocna lampka
Łysa śpiewaczka ...

Już piąta
Może sen przyjdzie
Może mnie odwiedzisz ...
— SDM - Czarny blues o czwartej nad ranem.
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
I kop mnie jeszcze, i tak nic nie czuję
Przecież kopiesz obłok
Nie słyszę już sygnałów karetek pogotowia
Histerycznego pisku opon ...
— Pidżama Porno - Browarne bulwary
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
I pictured you in the sun wondering what went wrong ...
— Joseph Arthur - In the Sun
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Play fullscreen
Reposted fromIriss Iriss
5799 122a
Reposted frommisza misza
A gdybyś mógł dzisiaj zamienić się w spadochron
Mogłabym polecieć gdziekolwiek razem z Tobą 💗 
https://youtu.be/MF6vPOjOJn0
Reposted fromniszowa-muzyka niszowa-muzyka viatilde tilde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl